Vælg en side

Rådgivning i grønlandske og færøske forhold

Rådgivning i grønlandske og færøske forhold

Greenland Advice er født af en passion for Grønland og Færøerne – og mange års professionel erfaring med rådgivning inden for grønlandske og færøske anliggender. Vi, Annika Smith og Lotte Brøns Symes, har dybe rødder i de to lande familiemæssigt, sprogligt og kulturelt og et omfattende professionelt netværk af politikere, erhvervsfolk og mediekontakter i Grønland og Færøerne. Derfor er vores mål at fungere som ”brobyggere” i rigsfællesskabet. Vi vil dele viden, skabe dialog og facilitere samarbejde mellem personer, virksomheder, organisationer og andre aktører, der har interesse i aktiviteter med fokus på Grønland og Færøerne. Det gælder også for aktører fra Grønland og Færøerne med aktiviteter rettet mod Danmark. Med en stadigt voksende dansk og international opmærksomhed på Nordatlanten og Arktis – og ikke mindst med den konkurrence, der er om at få del i regionens udvikling – ser vi et behov for, at der rådgives og investeres i Grønland og Færøerne med respekt og forståelse for naturen, kulturen og indbyggerne. Vi tilbyder derfor: 

Professionel rådgivning i og sparring om erhvervsmæssige, politiske og kulturelle forhold i Grønland og på Færøerne samt i Danmark ud fra et
grønlandsk og færøsk perspektiv

Hjælp til at skabe kontakter og opbygge partnerskaber med relevante personer, virksomheder eller institutioner i Grønland, på Færøerne og i
Danmark

Bidrag til projektarbejde og fundraising samt planlægning og afvikling af events, konferencer, folkemøder m.m.

Foredrag om Grønland, Færøerne og samarbejdet med Danmark

Lotte Brøns Symes

Mere end 20 års erfaring fra Folketinget som konsulent, fra Selvstyrejet virksomhed og fra Grønlands Landsstyre/Grønlands Selvstyre. Desuden erfaring i projektarbejde med særligt fokus på Grønland, Nordatlanten/Arktis og rigsfællesskabet. Solidt netværk i såvel Danmark som i Grønland og Nordatlanten inden for erhvervsliv, kultur og politik.

Lotte Brøns Symes

Mere end 20 års erfaring fra Folketinget som konsulent, fra Selvstyrejet virksomhed og fra Grønlands Landsstyre/Grønlands Selvstyre. Desuden erfaring i projektarbejde med særligt fokus på Grønland, Nordatlanten/Arktis og rigsfællesskabet. Solidt netværk i såvel Danmark som i Grønland og Nordatlanten inden for erhvervsliv, kultur og politik.

       +45 31 50 52 54

     lotte@greenlandadvice.com

     40935452

     +45 31 50 52 54

   lotte@greenlandadvice.com

   40935452

Lotte Brøns Symes

Mere end 20 års erfaring fra Folketinget som konsulent, fra Selvstyrejet virksomhed og fra Grønlands Landsstyre/Grønlands Selvstyre. Desuden erfaring i projektarbejde med særligt fokus på Grønland, Nordatlanten/Arktis og rigsfællesskabet. Solidt netværk i såvel Danmark som i Grønland og Nordatlanten inden for erhvervsliv, kultur og politik.

      +45 31 50 52 54

    lotte@greenlandadvice.com

   40935452

"Lottes analytiske evner vil være til gavn for de opgaver hun kommer til at løse – hendes arbejdsindsats igennem alle de år jeg har arbejdet med hende, har altid været præget af engagement, akkuratesse og en insisteren på at tingene skal gøres ordentligt. Jeg kan kun give Lotte mine bedste anbefalinger”

Kuupik Vandersee Kleist
Fhv. Medlem af Folketinget og fhv. Formand for den grønlandske regering

”Vi er meget imponerede over de resultater, Lotte Brøns Symes har nået at levere”

”Lotte var knyttet til projektet UNICEF BY 2018 i Gentofte Kommune og var desuden konsulent på kulturarrangementer i UNICEF By-regi, og har således bidraget med sit store kendskab til grønlandske debattører, kunstnere og videnspersoner. Lotte har med sit netværk og sit kendskab til relevante institutioner og medier i Danmark såvel som I Grønland bidraget betragteligt til UNICEF Bys indsamlingsresultat. Hun var også initiativtager til etableringen af primærambassadørerne, Ellen Hillingsø og Nukaka Coster-Waldau. Sideløbende har Lotte været med til at rejse større donationer til UNICEF By gennem samarbejdsaftaler med det private erhvervsliv. Her i Gentofte Kommune har vi oplevet Lotte Brøns Symes som en kollega og sparringspartner med et enormt vid, et enormt netværk, en enorm idérigdom, naturlig autoritet, kritisk sans og altid med blikket rettet mod den overordnede strategi. Lotte Brøns Symes er ikke bange for at tænke stort og går målrettet efter at indfri sine højt satte mål. Vi er meget imponerede over de resultater, Lotte Brøns Symes har nået at levere i sin tid på projektet.”

Per Sohl
Gentofte Kommune, Kultur- og Proceskonsulent Projektleder UNICEF BY 2018

"Der var styr på tingene, Lotte er fabelagtig god til at tale med mennesker og har et solidt netværk i hele rigsfællesskabet"

”I kraft af Lottes store viden generelt, og hendes mange relationer, bredte Lottes opgaver sig mere end til traditionelle ministersekretæropgaver for Grønlands Landsstyreformand, hvor hun i sin tid var ansat. Og der var styr på tingene. Lotte er intelligent, dygtig og er fabelagtig god til at tale med alle typer mennesker, hvilket jeg tillader mig at tilskrive hendes gode grønlandske gener. I kraft af denne egenskab – og hendes sprogfærdigheder, har hun et solidt netværk i hele rigsfællesskabet. Jeg kan kun give Lotte mine varmeste anbefalinger.”

Peter Schultz
Tidligere departementschef, Grønlands Selvstyre/Grønlands Landsstyre, Formandens Departement

Annika Smith

Er sociolog og oprindeligt fra Færøerne. Hun har beskæftiget sig med udviklingen i Færøerne, Grønland og Arktis gennem hele sin professionelle karriere, bl.a. i EU-systemet, i FNs hovedkvarter og som politisk rådgiver for de færøske og grønlandske medlemmer af Folketinget. Senest har hun arbejdet som Udenrigsministeriets chefkonsulent i færøske anliggender, hvor hun fungerede som bindeled mellem ministeriet og det færøske landsstyre.

Annika Smith

Er sociolog og oprindeligt fra Færøerne. Hun har beskæftiget sig med udviklingen i Færøerne, Grønland og Arktis gennem hele sin professionelle karriere, bl.a. i EU-systemet, i FNs hovedkvarter og som politisk rådgiver for de færøske og grønlandske medlemmer af Folketinget. Senest har hun arbejdet som Udenrigsministeriets chefkonsulent i færøske anliggender, hvor hun fungerede som bindeled mellem ministeriet og det færøske landsstyre.

+45 25 33 74 75     

annika@greenlandadvice.com    

38679929   

+45 25 33 74 75       

annika@greenlandadvice.com    

38679929    

Annika Smith

Er sociolog og oprindeligt fra Færøerne. Hun har beskæftiget sig med udviklingen i Færøerne, Grønland og Arktis gennem hele sin professionelle karriere, bl.a. i EU-systemet, i FNs hovedkvarter og som politisk rådgiver for de færøske og grønlandske medlemmer af Folketinget. Senest har hun arbejdet som Udenrigsministeriets chefkonsulent i færøske anliggender, hvor hun fungerede som bindeled mellem ministeriet og det færøske landsstyre.

+45 25 33 74 75       

annika@greenlandadvice.com    

38679929    

”Annika har et dybt og indgående kendskab til Færøerne – hvilket gælder både færøsk politik og samfundsvilkår generelt. Annika arbejder professionelt og med stor tilfredshed hos de relevante samarbejdspartnere”

Erik Vilstrup Lorenzen
Erik Vilstrup Lorenzen, tidl. Arktisk ambassadør i Udenrigsministeriet

”Jeg havde igennem mit arbejde tæt kontakt med Annika Smith i de tre år, hun var ansat i Udenrigsministeriet som færøkonsulent, Annika har dyb indsigt i – og forståelse af – færøske samfundsforhold, og hun er både klog, reflekterende og kompetent, udover at besidde et meget venligt væsen”

Gunner Holm-Jacobsen
Gunnar Holm-Jacobsen, Chef for Færøernes Udenrigstjeneste

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund, Danmark

+45 31 50 52 54

info@greenlandadvice.com

40935452